شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری واج پرواز طاها ، دارای مجوز بند ب از وزارت گردشگری و صنایع دستی استان تهران آماده ارائه خدمات اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 

 

تست

تم اصلی :